Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen. Jouw talent is je uitgangspunt!

Spelling

We gaan uit van woordbeelden in plaats van spellingsregels, dat leert makkelijker.

Rekenen

Ook kinderen met rekenproblemen kunnen automatiseren.

Topografie

Topografie leren door gebruik te maken van je visuele talent.

Leren

Als het er op de juiste manier in gaat, komt het er vanzelf goed uit.

Lukt het op school niet met je kind?

Hoebedoeloe?

Lukt het op school niet met je kind? Heeft het problemen met lezen, spelling of rekenen? Geeft de school aan dat je kind het niet kan, terwijl je ziet dat het toch behoorlijk slim is?

Wat is er nu aan de hand? Deze kinderen verwerken informatie op een andere manier. Ze hebben een voorkeur om hun rechter hersenhelft te gebruiken. Dit betekent dat ze visueel en kinetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld. Op school wordt de lesstof voor de linker hersenhelft aangeboden en zo ontstaat er een leerprobleem

Kinderen en jongeren, met een normale intelligentie, maar wel met leerproblemen.

Hoebedoeloe begeleidt kinderen van de basisschool en jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan en leert hen de lesstof zo te interpreteren dat zij deze kunnen leren door gebruik te maken van hun rechter hersenhelft. De kracht van reeds aanwezige talenten!